Egészségügyi alapellátások infrastruktúrájának fejlesztése Lakon

A projekt címe: „Egészségügyi alapellátások infrastruktúrájának fejlesztése Lakon”

A projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00014

Megvalósítás időszaka:        2018. 04. 01. – 2020. 08. 31.

A projekt összköltsége:        59 993 530,-Ft

A támogatás mértéke:          100%

Lak Községi Önkormányzat „Egészségügyi alapellátások infrastruktúrájának fejlesztése Lakon című projekt keretében 59 993 530,- forint vissza nem térítendő támogatást nyertek. A Széchenyi 2020 program keretében a TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00014 kódszámú projektnek köszönhetően megvalósul az orvosi épület korszerűsítése.

Megvalósítási helyszín:

– Lak, Dózsa György utca 4. önkormányzat épülete

Jelen projekt olyan infrastrukturális fejlesztést tartalmaz, mely során felújításra kerül az egészségügyi ellátásoknak helyt biztosító épület, melyben integráltan működik majd a jövőben a háziorvosi rendelő és a védőnői tanácsadó. A fejlesztés eredményeként az érintett egészségügyi alapellátási szolgáltatás egy fejújított, akadálymentes, jó energetikai jellemzőkkel bíró épületbe integrálódik. A szolgáltatások eszközparkjának fejlesztése is megvalósul.

A fejlesztés által az egészségügyi alapellátási rendszer infrastruktúrája területileg kiegyenlítődik: rossz állapotú, illetve hiányos vagy elavult épületben működés és hiányos eszközökkel rendelkező orvosi rendelő, védőnői tanácsadó szolgáltatásainak fejlesztése valósul meg. A projekt keretében fejlesztésre kerül két alapellátási funkció: háziorvosi szolgálat és védőnői szolgálat.

Projektünk célja a minőségi egészségügyi szolgáltatások elérhetővé tétele a településeken élők számára a meglévő intézmény minőségi fejlesztésével, amely hozzájárul a családi terhek csökkentéséhez és a foglalkoztatottsági szint növeléséhez, továbbá az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának, valamint prevenciós funkcióinak fokozásához. A projekt infrastrukturális fejlesztése az intézmények szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését célozza.

A projekt közvetlen célcsoportjába tartoznak az ellátásokkal érintett lakosok és azok családtagjai, azon személyek, akik életkörülményeit, egészségügyi mutatói a fejlesztés következményeként egyértelműen javulnak. A közvetlen célcsoportba sorolhatjuk továbbá az egészségügyi ellátásban részt vevő személyeket és szervezeteket, melyek munkakörülményei kerülnek javításra. Az intézmény infrastrukturális fejlesztésével egészségesebb, élhetőbb kialakítású, energiatakarékos épület adnak majd otthont az egészségügyi alapellátásoknak. Közvetett célcsoportba sorolhatóak többek között a fejlesztés következtében érintett települések teljes lakossága, a településeken és a térségben működő közintézmények, illetve gazdasági szervezetek, figyelembe véve az egészségügyi mutatók javulásának társadalmi, szociális és gazdasági szférában generált hatásait.