2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézének, továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjérő


Lak Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletei:

3/2021.(III.10.) önkormányzati rendelet a szociális igazgatásról és a szociális, gyermekvédelmi ellátások helyi szabályaról

4/2020.(V.20.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

9/2017.(VII.24.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról

3/2017.(III.17) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól

14/2016.(X.27) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátások körzeteinek kialakításáról

6/2013.(VII.22.) önkormányzati rendelet a gyermekétkeztetés térítés díjáról.

HATÁROZATOK

Szigorúan Korlátozott Terület (SZKT) kibővítése afrikai sertéspestis miatt