Szegregált élethelyzetek felszámolása a lakhatási feltételek javításával Lakon

Kedvezményezett neve: Lak Község Önkormányzata
Projekt címe: Szegregált élethelyzetek felszámolása a lakhatási feltételek javításával Lakon
TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 200 000 000 Ft
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100 %
A projekt tartalmának bemutatása:

  1. novemberében indult az EFOP-2.4.1-16-2017-00066„Szegregált élethelyzetek felszámolása a lakhatási feltételek javításával Lakon” című projekt. A fejlesztés irányai szükségletfemérésen alapuló Lakhatási Bevatkozási Terv keretében kerültek meghatározásra.

A legfőbb cél a lakhatási feltételek javítása, aminek a keretében 5 db önkormányzati bérlakás kerül kialakításra, illetve felújításra a településen, amely legalább 32 főnek biztosít megfelelő és korszerű lakhatást, hozzájárulva a leszakadás megállításához és az ott élő lakosság társadalmi státusának emelkedéséhez.

A szegregátum területén, a Dankó Pista utcában új építésű Csillag Szolgáltató Pont kerül kialakításra a szolgáltatások helyben való elérése céljából. Szociális szolgáltatások, ügyintézés, internet elérés, tisztálkodási és mosási lehetőség biztosítását nyújtja.

A közösségi terek jelentősen bővülnek, mely lehetőséget biztosít a közösségi rendezvényeknek, programoknak a településen élők számára. A Közösségi Ház felújítása is megvalósul. A szegregátum területén egy játszótér kialakítására nyílik lehetőség.

A program elsősorban az EFOP-1.6.2 ESZA program keretében fejlesztésbe bevont periférikus településrészen szegénységben és társadalmi kirekesztésben élőket célozza meg, ugyaqnakkor a település egésze számáras is biztosít olyan infrastrukturális fejlesztéseket, amelyek segítik a hátrányos helyzetű emberek felzárkózását és a település életébe történő integrációjukat.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
A Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.04.30.
Projekt azonosító száma: EFOP-2.4.1-16-2017-00066

SAJTÓKÖZLEMÉNY – Nyitó
SAJTÓKÖZLEMÉNY – Záró