Szegregált élethelyzetek felszámolása Lakon komplex programokkal

Kedvezményezett neve: Lak Község Önkormányzata
Projekt címe: Szegregált élethelyzetek felszámolása Lakon komplex programokkal
TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 119 170 420 Ft
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

2018. áprilisában indult az EFOP-1.6.2-16-2017-00077 „Szegregált élethelyzetek felszámolása Lakon komplex programokkal” című projekt. A pályázat konzorciumban valósul meg:
Konzorcium vezető: Lak Község Önkormányzata

Konzorciumi partner: Laki Diák- és Tömegsport Egyesület, Regionális Civil Központ Alapítvány
Konzorciumi partner: Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság

A megvalósítás időszakában 60 fő került bevonásra, akik egyéni és családi fejlesztési tervek alápján kapnak támogatást szociális szakemberek közreműködésével.

Elsősorban a falu szegregált településrészén, mélyszegénységben élők felzárkózását célozzuk meg helyben kialakított Szolgáltató Pontban elérhető szolgáltatásokkal, az egészségi állapot javításával, a képzettségi és foglalkoztatási szint növelésével. Mindezen célok mentén a szabadidős programok körének bővítésével erősíteni kívánjuk a településen a közösségi összetarást, növelni a telpülés megtartó erejét.

A programba bekapcsolódók közül 50 fő főként OKJ-s szakmaszerző képzésben, és kompetenciákat fejlesztő foglalkozáson vesz részt helyben, ami elősegíti foglalkoztathatóságukat ezzel is javítva megélhetési lehetőségüket.

A képzések mellett közösségfejlesztő tréningek, foglalkoztatások is teret kapnak, mint a családi életre felkészítő foglalkozás és a szülői szerep megerősítése. A konzorciumi partner által szervezett tevékenységek közül nagy érdeklődéssel működtek az egészség- és sportklub foglalkozások, játékos fejlesztő foglalkozások iskolások számára, a baba-mama játszóház és a foci bajnokság, valamint a női praktikák, és az ifjúsági klub.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
A Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.02.28.

Projekt azonosító száma: EFOP-1.6.2-16-2017-00077