Szegregált élethelyzetek felszámolása Lakon komplex programokkal

Kedvezményezett neve: Lak Község Önkormányzata
Projekt címe: Szegregált élethelyzetek felszámolása Lakon komplex programokkal
TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 120 000 000 Ft
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100 %

A projekt tartalmának bemutatása:

2018. áprilisában indult az EFOP-1.6.2-16-2017-00077 „Szegregált élethelyzetek felszámolása Lakon komplex programokkal” című projekt. A pályázat konzorciumban valósul meg:
Konzorcium vezető: Lak Község Önkormányzata
Konzorciumi partner: Laki Diák- és Tömegsport Egyesület
Konzorciumi partner: SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

A megvalósítás időszakában 60 fő került bevonásra, akik egyéni és családi fejlesztési tervek alápján kapnak támogatást szociális szakemberek közreműködésével.

Elsősorban a falu szegregált településrészén, mélyszegénységben élők felzárkózását célozzuk meg helyben kialakított Szolgáltató Pontban elérhető szolgáltatásokkal, az egészségi állapot javításával, a képzettségi és foglalkoztatási szint növelésével. Mindezen célok mentén a szabadidős programok körének bővítésével erősíteni kívánjuk a településen a közösségi összetarást, növelni a telpülés megtartó erejét.

A programba bekapcsolódók közül 45 fő OKJ-s szakmaszerző képzésben, 7-8. osztályos felzárkóztató képzésen és kompetenciákat fejlesztő foglalkozáson vesz részt helyben, ami elősegíti foglalkoztathatóságukat ezzel is javítva megélhetési lehetőségüket.

A képzések mellett közösségfejlesztő tréningek, foglalkoztatások is teret kapnak, mint a családi életre felkészítő foglalkozás és a szülői szerep megerősítése. A konzorciumi partner által szervezett tevékenységek közül nagy érdeklődéssel működnek az egészség- és sportklub foglalkozások, játékos fejlesztő foglalkozások iskolások számára, a baba-mama játszóház és a foci bajnokság.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
A Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.06.29
Projekt azonosító száma: EFOP-1.6.2-16-2017-00077