Mánta-patak mederrendezése Lak községben

Tájékoztató Mánta-patak mederrendezése Lak községben című projektről
Projekt címe: Mánta-patak mederrendezése Lak községben
Projekt azonosítószáma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00196
Támogatási összeg: 387 931 654 Ft
Támogatás mértéke: 100 %
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2025.12.31

Jelen projekt egyrészt a Mánta-patak (más néven Laki-patak) 0+000-1+417 számú szelvények közötti szakaszának az EU-Víz Keretirányelvvel összhangban megvalósuló rekonstrukciójára, másrészt a Dankó Pista és Akác utcákra merőlegesen övárok építésére irányul. A tervezett munkák a belterületet veszélyeztető vízfolyás lokális vízkárelhárítási fejlesztése, mederburkolatok építése, parti sáv rendezése, a kikotort mederanyag parti sávban történő depóniaszerű elhelyezése. Az árok megépítésével a domboldalról és szántóföldekről szabályozatlanul érkező csapadékvizek ellenőrzött és biztonságos levezetése valósul meg.

A beruházás által érintett terület a Mánta-patak alsó szakasza. A beruházás Mánta-patak alsó 1,417 km-es szakaszát érinti, mely teljesen Lak község belterületére esik. A Mánta-patak állandó vízfolyásnak minősül; a vízgyűjtő néhány forrása egy minimális, de állandó vízszállítást biztosít a legszárazabb időszakban is. A Vadász-patak jobb oldali mellékvize.

A projekt keretében érintett területek az Önkormányzat tulajdonában, illetve kezelésében vannak.

A projekt célja a Lak község környezetbiztonságának növelése, környezeti állapotának javítása, az ár és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizek minőségének biztosítása oly módon, hogy a tervezett beavatkozás összhangban legyen a természeti értékek hosszú távú megőrzését célzó törekvésekkel.

A hordalékkal feltöltött, fákkal és cserjékkel benőtt medrek, magassághiányos depóniák nem alkalmasak a mértékadó vizek elvezetésére, a hirtelen lezúduló víz elleni védekezés gyakran sikertelen, lényegesen hatékonyabb a megelőzés, a jó állapotú medrek kialakítása.

A projekt célja tehát az, hogy hozzájáruljon a vonatkozó jogszabályok által nevesített önkormányzati feladatok megfelelő szintű ellátásához, különösen a vízkárelhárítás, megelőzés, településfejlesztés és vízgazdálkodás területein.

Épül összesen:

Ö-1-0 jelű árok összesen: 122 fm, ebből 117,0 fm földmedrű árok, 5,0 m 50 beton áteresz.

Befogadó: Dankó Pista és Akác utcákban meglévő árokrendszer

1417 fm patak mederrendezés (vízszállító-képesség biztosítása kotrással történő szelvény mélyítéssel, bővítéssel, mederburkolás, parti sáv rendezés)

ebből:

• 1415,0 fm 30 cm vtg. betonba rakott terméskő burkolat,

• 2,0 m szárazon rakott terméskő burkolat

Önállóan támogatható tevékenységek: övárok építése, mederrendezés

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek: nyilvánosság biztosítása, szemléletformáló akció.

Választható önállóan nem támogatható tevékenység: ITVT elkészítése, szemléletformálás.

SAJTÓKÖZLEMÉNY – 2024.02.19. – Letöltés