„Települési környezetvédelmi infrastruktúra – fejlesztés Lak településen”

„Települési környezetvédelmi infrastruktúra – fejlesztés Lak településen” című projekt keretében az önkormányzat 199 933 895 forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A Széchenyi 2020 program keretén belül a TOP -2.1.3 – 15 – BO1 – 2016- 00055 projektnek köszönhetően 5876 méter elválasztott rendszerű csapadék – vízelvezető csatorna kerül kiépítésre a településen.

A települést földrajzi elhelyezkedése miatt, évente több alkalommal is, a környező dombokról lezúduló, nagy mennyiségű víz önti el a rendkívüli időjárás miatti hosszabb időtartamú esőzés vagy felhőszakadás, zivatar hatására. Nagyobb esőzések idején a településen meglévő, leromlott állapotú, illetve elégtelen kapacitású csapadékvíz-elvezető rendszer nem képes befogadni a környező dombokon összegyűlt csapadékot, amely így veszélyezteti a környező ingatlanokat és a lakók egészségét. A csapadékvíz-elvezetés megoldatlansága meglehetősen kedvezőtlenül befolyásolja a településen élők vagy a jövőben beköltözni kívánók életminőségét.

A beruházás megvalósításával a település belterületének jelentős része biztonságosabbá válik, a veszélyeztetettség csökkentésével a település jobban ki tudja használni fejlődési potenciálját. A települési környezet állapotának javulásával párhuzamosan bekövetkezik az emberi életkörülmények javulása, melyhez közvetetten számos egyéb pozitív társadalmi hatás kapcsolódik (pl. a település népességmegtartó erejének növekedése, a település turisztikai vonzerejének további növekedése, gazdasági fejlődés). A fejlesztés eredményének fenntartása hozzájárul az épített értékek és a késleltetett csapadékvíz-elvezetésből fakadó környezeti sokszínűség megőrzéséhez.

A projekt azonosító száma: TOP -2.1.3 – 15 – BO1 – 2016- 00055
Megvalósítás időszaka: 
2017. 06. 19. – 2019. 07. 31.
A projekt összköltsége: 
199 933 895 Ft
A támogatás mértéke: 100%

 

A kivitelezési munkálatok 2018. október végén elérték a 25% készültségi szintet, november 9-én az 50%-os készültségi szintet, 2018. december 17-én a 100% készültségi szintet érte el.

A kivitelezési munkálatok 2019. 02. 08-án értek véget, 2019. március 8-án került sor a sikeres műszaki átadásra.